One Inner-G levert dienstverlening op uw bedrijf voor stoelmassage en shiatsu massage. Uw medewerkers raken ontstresst op een bijzonder prettige manier. Massage brengt lichaamsbewustwording op de werkplek. De medewerker leert signalen van het lichaam eerder te herkennen en daarop te anticiperen. Dat verlaagt het ziekteverzuim. Stoelmassage bevordert gezondheid en welzijn. Het werkt direct ontspannend en vitaliserend. Dat verhoogt de output.

Wetenschappelijk Onderzoek

Stoelmassage en Shiatsu massage voor medewerkers van organisaties

TouchPro Europe stoelmassage is de meest toegepaste en onderzochte vorm van stoelmasssage. De effecten van stoelmassage zijn aangetoond in een onderzoek van de Universiteit Maastricht. Uit de resultaten blijkt dat de stoelmassage preventief werkt en dat psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat significant verminderen.

Bron: ‘Effecten van stoelmassage, volgens de TouchPro Europe methode, op de ervaren gezondheid van

werknemers’, drs. F. De Bresser, dr. C. Joling, dr. I. Houkes)

 

Stress en RSI veroorzaakt door het werk kost de samenleving jaarlijks naar schatting 6 miljard euro. Ieder jaar meldt 2 tot 4 procent van de werknemers zich ziek vanwege werkdruk en stress op het werk. Van de werkende krijgt 15 procent door het werk klachten aan arm, nek of schouder die tot beperkingen leiden. Onderzoek van TNO wijst uit dat een stoelmassage aantoonbaar bijdraagt aan een lager ziekteverzuim en het voorkomen van RSI klachten.

Bron: rapport TNO onderzoeksbureau.

 

Op de universiteit van Miami is onderzoek gedaan naar de effecten van stoelmassage. Onderzoekers kwamen tot de volgende conclusie: De deelnemers waren minder gespannen en vermoeid en hadden het gevoel helderder te kunnen denken. Deelnemers konden efficiënter wiskundige opgaven oplossen. Uit EEG onderzoek bleek dat de hersenactiviteit van de deelnemers aanzienlijk was toegenomen. Hierdoor reageerde men alerter dan voor de behandeling.

Bron: International Journal of Neuroscience, mei 1996.

 

 

 

 

Join Now to have your website built FREE to market your business

 
Visit MyTAN