One Inner-G levert dienstverlening op uw bedrijf voor stoelmassage en shiatsu massage. Uw medewerkers raken ontstresst op een bijzonder prettige manier. Massage brengt lichaamsbewustwording op de werkplek. De medewerker leert signalen van het lichaam eerder te herkennen en daarop te anticiperen. Dat verlaagt het ziekteverzuim. Stoelmassage bevordert gezondheid en welzijn. Het werkt direct ontspannend en vitaliserend. Dat verhoogt de output.

Fiscale voordelen

Stoelmassage en Shiatsu massage voor medewerkers van organisaties

Massage en de werkkostenregeling (WKR)

De belastingdienst stimuleert werkgevers om te investeren in de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers.

Stoelmassage is een verstrekking die in de WKR is opgenomen. In de nieuwe regeling van de belastingdienst mag u als werkgever uw medewerkers tot een maximum van 1,2 % van de totale loonsom (de vrije ruimte) laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen zonder dat dit belast wordt. Het is niet langer noodzakelijk om deze vergoedingen per werknemer bij te houden, dit kan bedrijfsbreed. Dit zorgt voor een meer eenvoudige loonkostenadministratie.

Stoelmassages kunnen ook als arbovoorziening tot de 'nihil'waardering behoren. De massages kunnen dan onbeperkt en onbelast worden verstrekt. U hoeft dan over de massages geen extra loonheffingen te betalen en u kunt de gemaakte kosten 100% opvoeren als bedrijfskosten. Hieraan zitten vanuit de belastingdienst voorwaarden aan. Deze voorwaarden komen voort uit de Wet Arbeidsomstandigheden die stelt dat de werkgever verantwoordelijkheid draagt voor het personeel en voor de kosten opdraait.

Bovenstaande is alleen aftrekbaar onder de volgende condities:

  • Stoelmasssage maakt deel uit van een arboplan.
  • De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats. 
  • De duur en frequentie van de massages geschiedt naar redelijkheid.
  • De werknemer betaalt geen eigen bijdrage.

Vergeet echter niet dat hier fiscaal voordeel tegenover staat.

Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden dan kunnen de stoelmassages nog steeds onbelast worden verstrekt, maar gaan dan ten koste van het forfait van 1,2% van de WKR. 

Eigen bijdrage van de medewerker

Wat is voor een medewerker een acceptabel bedrag om bij te dragen? Gemiddeld kost een stoelmassage 20,- euro per behandeling. Een eigen bijdrage van 5,- à 7,50 euro wordt over het algemeen prima geaccepteerd. De eigen bijdrage kan contant bij de masseur worden afgerekend of u kunt als werkgever er voor kiezen dit te verrekenen met het brutoloon, bijvoorbeeld via de werkkostenregeling. Met een bijdrage van 10,- euro of meer neemt het animo voor de massages dramatisch af. 

Volledige vergoeding door de werknemer

Als werkgever kunt u medewerkers de mogelijkheid bieden om op eigen kosten deel te nemen. De ruimte wordt dan door uw organisatie ter beschikking gesteld. Indien de kosten via de loonadministratie worden betaald, dan kunnen deze voor de medewerker aanzienlijk lager uitvallen doordat met brutoloon wordt betaald. 

Met bovengenoemde overwegingen is het voor u wellicht duidelijker wat voor uw bedrijf de beste opties zijn, wanneer u besluit uw medewerkers massage aan te bieden.

Samengevat kunt u de kosten voor bedrijfsmassage op de volgende manieren verrekenen:

Onbelast verrekenen binnen het forfait van de werkkostenregeling. Een beperkt budget met een limiet van 1,2% van het bruto loon en gaat ten koste van andere geplande voorzieningen.
 
De massages als nihilwaardering opnemen in uw arbo-plan, waardoor het forfait ongemoeid blijft en u optimaal gebruik maakt van de fiscale voordelen. 

Een bijdrage vragen aan de deelnemers zonder het beschikbare fiscale voordeel en met mogelijk extra loonheffingen.

Biedt u structureel massages aan? Dan is opname in een arbo-plan de meest voordelige optie.

Join Now to have your website built FREE to market your business

 
Visit MyTAN